Nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính

0
241

Có nhiều hình thức để nộp tiền phạt trong xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có thể nộp tiền phạt nhiều lần. Vậy điều kiện nào để áp dụng thu nộp phạt nhiều lần? Thủ tục nộp tiền phạt nhiều lần trong vi phạm hành chính bao gồm những gì?

Nộp tiền phạt nhiều lần
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện để áp dụng thu nộp tiền phạt nhiều lần

Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ theo khoản 1 điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về nộp tiền phạt nhiều lần:

“1. Việc nộp phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

b) Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.”

Vậy để có thể nộp phạt nhiều lần khi vi phạm hành chính thì bạn cần đủ các điều kiện: Với cá nhân thì phải từ 20 triệu đồng trở lên, với tổ chức thì phải từ 200 triệu đồng trở lên, và đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Có thể bạn quan tâm: Trường hợp được hoãn nộp tiền phạt

Thủ tục nộp phạt nhiều lần

Theo quy định tại Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Thì thủ tục nộp phạt nhiều lần được quy định cụ thể như sau:

(i) Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;
  • Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

(ii) Thời hạn nộp phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

(iii) Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Bạn có thể tìm hiểu thủ tục nộp tiền phạt khi bị xử phạt vi phạm hành chính tại đây

Thời hạn hay số lần tối đa khi nộp tiền phạt nhiều lần.

Căn cứ theo khoản 2 điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

“2. Thời hạn nộp phạt nhiều lần không quá 06 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.”

Vậy :

  • Thời hạn nộp phạt nhiều lần không quá 06 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực;
  • Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.
  • Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.
  • Với trường hợp hoãn quyết định phạt tiền hay muốn nộp phạt nhiều lần cần có đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần. Và gửi cho người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 5 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến pháp luật hành chính tại Luathanhchinh.vn

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây