Trang chủ Từ khóa Luật viên chức năm 2019

Từ khóa: Luật viên chức năm 2019

Thời gian cần báo trước khi viên chức muốn nghỉ việc

Cũng như người lao động, viên chức khi muốn nghỉ việc phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp biết trước...

Trường hợp công chức không được chuyển sang viên chức

Công chức nếu đáp ứng điều kiện của Luật Viên chức năm 2010 thì được chuyển sang viên chức. Vậy theo quy định mới...

Công chức có được làm giám đốc công ty, tham gia...

Bên cạnh những lao động khác thì công chức là bộ phận đặc thù được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, trong biên chế...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ