Trang chủ Từ khóa Quyết định hành chính

Từ khóa: Quyết định hành chính

Đơn khiếu nại quyết định hành chính

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính sử dụng khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật,...

Mối liên hệ giữ tính hợp pháp và tính hợp lý...

Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính có mốì liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ban hành các...

Bàn về tính hợp lý của quyết định hành chính

Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính có mốì liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ban hành các...

Bình luận về tính hợp pháp của quyết định hành chính

Tính hợp lý và tính hợp pháp của quyết định hành chính có mốì liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi ban hành các...

Cưỡng chế thi hành quyết định ra lệnh trong tài phán...

Sau khi ra quyết định xác nhận nghĩa vụ buộc dân phải thi hành quyết định ra lệnh, nếu trong trường hợp đương sự...

Những đòi hỏi nhất định phải tuân theo khi thực hiện...

Quyền quyết định cấp phép và ra lệnh phải tuân theo đòi hỏi nhất định trong quyết định hành chính, cụ thể như sau: Quyền...

Thẩm quyền cấp phép thi hành ngay quyết định hành chính

Các cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được ủy quyền hành pháp đơn phương đưa ra một tình trạng pháp lý cho...

Quan niệm tài phán hành chính theo pháp luật Việt Nam

Hoạt động tài phán hành chính chính là việc giải quyết các tranh chấp hành chính này bằng việc đưa ra phán quyết về...

Tài phán hành chính và những vấn đề cần lưu ý

Tài phán hành chính là một vấn đề phức tạp, Phạm vi khái niệm tài phán hành chính phụ thuộc vào điều kiện chính...

Kỹ năng soạn thảo quyết định hành chính và công văn...

Quyết định hành chính được ban hành để hợp lý hóa các văn bản quy phạm pháp luật như điều lệ, quy chế, quy...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ