Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính

0
535

Là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật nên các quy phạm pháp luật hành chính có đầy đủ các đặc điểm chung của quy phạm pháp luật

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật nên các quy phạm pháp luật hành chính có đầy đủ các đặc điểm chung của quy phạm pháp luật như : Là quy tắc xử sự chung thể hiện ý chí của nhà nước ; được nhà nước bảo đảm thực hiện ; là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợp pháp . Bên cạnh đó , quy phạm pháp luật hành chính còn có những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất , các quy phạm pháp luật hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành .

Ở nước ta , theo quy định của pháp luật hiện hành thì các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính có thể là chủ thể lập pháp hoặc chủ thể quản lý hành chính nhà nước .

Việc ban hành pháp luật ( hoạt động lập pháp ) của Quốc hội , Uỷ ban thường Quốc hội theo cơ chế thảo luận tập thể , quyết định theo đa số tại các kì họp , phiên họp không đủ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ quản lý hành chính nhà nước một cách năng động và kịp thời . Mặt khác , do không có chức năng quản lý hành chính nhà nước nên Quốc hội , Uỷ ban thường vụ Quốc hội khó có thể ban hành các quy phạm pháp luật hành chính một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn quản lí của từng ngành , lĩnh vực và địa phương . Vì vậy , các quy phạm pháp luật hành chính chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành trên cơ sở cụ thể hoá , chi tiết hoá các quy định của hiến pháp , luật và pháp lệnh trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước. Việc quy định thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính cho một số chủ thể quản lý hành chính nhà nước cáp quy mà trước hết và chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước còn phù hợp với yêu cầu về tính chủ động , sáng tạo trong quản lí hành chính nhà nước .

Xem thêm:  Khoa học luật hành chính và những vấn đề cần lưu ý

Luật hành chính – ngành luật về quản lí hành chính nhà nước

Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của Luật sư – Cần lưu ý gì?

+ Thứ hai , các quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn và có hiệu lực pháp lí khác nhau .

Do phạm vi điều chỉnh của các quy phạm pháp luật hành chính rất rộng và tính chất đa dạng về chủ thể ban hành , nên các quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn . Trong đó có những quy phạm có hiệu lực pháp lí trên phạm vi cả nước và chung cho các ngành , lĩnh vực quản lí nhưng cũng có những quy phạm chỉ có hiệu lực trong phạm vi một ngành , một lĩnh vực quản lí hay trong một địa phương nhất định . Mặt khác , cũng có những quy phạm được áp dụng chung đối với cả cá nhân và tổ chức , có những quy phạm chỉ được áp dụng đối với cá nhân hoặc chỉ được áp dụng đối với tổ chức .

+ Thứ ba , các quy phạm pháp luật hành chính hợp thành một hệ thống trên cơ sở các nguyên tắc pháp lí nhất định .

Mặc dù các quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn và có hiệu lực pháp lý khác nhau nhưng do yêu cầu điều chỉnh thống nhất pháp luật trong quản lí hành chính nhà nước mà các quy phạm này cần phải hợp thành một hệ thống . Để bảo đảm yêu cầu nêu trên , các chủ thể có thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc pháp lý thống nhất sau đây :

– Các quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với nội dung và mục đích của quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành , Bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất . Do đó , đòi hỏi các cơ quan nhà nước cấp dưới phải phục tùng ý chí hay sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước cấp trên . Sự phục tùng đó trước hết là đối với các văn bản quy phạm pháp luật docơ quan nhà nước cấp trên ban hành .

– Các quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan hành chính nhà nước , Chủ tịch nước , toà án nhân dân , viện kiểm sát nhân dân ban hành phải phù hợp với nội dung và mục đích của quy phạm pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp ban hành . Bo , co hành chính ngành hay quy phạm hành . Mặt quyền kiểm trái pháp Chính phủ một phần trưởng , tỉ và văn bản Các cơ quan hành chính nhà nước với tư cách là các cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước , khi ban hành các quy phạm pháp luật hành chính cần phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước.

Mặt khác , các cơ quan quyền lực nhà nước có trách nhiệm và thẩm quyền trong việc giám sát , phát hiện , xử lý các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước hay những cơ quan khác do mình quyết định thành lập và những người giữ những chức vụ do mình bầu .

Ví dụ , Quốc hội có quyền “ bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước , Uỷ ban thường vụ Quốc hội , Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ , Toà án nhân dân tối cao , Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp , luật , nghị quyết của Quốc hội ” 

– Các quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ban hành phải phù hợp với nọi dung và mục đích của quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật tố tụng được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây