Trang chủ Từ khóa Thay đổi chủ hộ

Từ khóa: Thay đổi chủ hộ

Thay đổi chủ hộ khi chủ hộ chết, mất tích: Những...

Trong trường hợp chủ hộ trong hộ khẩu chết, mất tích… các thành viên trong hộ khẩu cần tiến hành thủ tục thay đổi...

Thay đổi chủ hộ khi chủ hộ chết, mất tích: Những...

Trong trường hợp chủ hộ trong hộ khẩu chết, mất tích… thì các thành viên rong hộ khẩu cần tiến hành thủ tục thay...

Thay đổi chủ hộ trong hộ khẩu, thủ tục thế nào?

Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Cụ thể, thủ tục thay...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ