Các hoạt động Thương mại thuộc độc quyền nhà nước

0
291

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao thực hiện.

Vi phạm xuất bản
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại và chỉ được thực hiện các hoạt động thương mại thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại do Chính Phủ ban hành và theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước.

– Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Theo quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP ban hành ngày 10/08/2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017, nhà nước thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo các nguyên tắc sau:
Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.
Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.
Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

– Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Danh mục 20 hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước và hoạt động thương mại độc quyền nhà nước được Ban hành kèm theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ như sau:

STT

Hàng hóa/Dịch vụ

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước

Địa bàn

1.

Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể

2.

Vật liệu nổ công nghiệp
Sản xuất, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

3.

Vàng miếng
Sản xuất
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

4.

Vàng nguyên liệu
Xuất khẩu và nhập khẩu để sản xuất vàng miếng
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

5.

Xổ số kiến thiết
Phát hành
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

6.

Thuốc lá điếu, xì gà
Nhập khẩu (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế)
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

7.

Hoạt động dự trữ quốc gia
Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia.
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

8.

Tiền
In, đúc
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

9.

Tem bưu chính Việt Nam
Phát hành
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

10.

Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa
Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

11.

Hệ thống điện quốc gia;
Truyền tải, điều độ
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội.
Xây dựng và vận hành
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

12.

Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
– Vận hành hệ thng đèn biển;

– Vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng.
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

13.

Dịch vụ công ích thông tin duyên hải
Quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

14.

Bảo đảm hoạt động bay
– Dịch vụ không lưu;
– Dịch vụ thông báo tin tức hàng không;
– Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

15.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư
Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

16.

Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển
Quản lý, khai thác trong trường hợp giao kế hoạch
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

17.

Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng
Cung ứng (trừ khrừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường)
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

18.

Xuất bản phẩm
Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành)
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

19.

Mạng bưu chính công cộng
Quản lý, duy trì, khai thác
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

20.

Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
Cung ứng
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây