Các quy định mới về tuyển dụng công chức cần nắm

0
150

Bên cạnh chế độ tập sự của công chức, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP còn có rất nhiều điểm mới về việc tuyển dụng công chức. Vậy những thay đổi đó cụ thể là những gì?

Các quy định mới về tuyển dụng công chức cần nắm
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thay đổi về tuyển dụng công chức

Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức từ 05/12/2020

Ngoài điều kiện dự tuyển, người dự thi tuyển công chức còn phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020:

Trong khung năng lực của chức vụ nhưng không dưới tiêu chuẩn chung;
Văn bản thông báo để cán bộ thẩm tra và quyết định (trước đây chỉ “thông báo cho cán bộ trước khi tuyển dụng để phê duyệt”).

Thay đổi về điểm ưu tiên xét tuyển công chức

Điều 5 Nghị định 138 cũng quy định các trường hợp ưu tiên xét tuyển công chức được cộng thêm 7,5 điểm; 05 điểm và 2,5 điểm khi làm bài kiểm tra đầu vào hoặc đầu vào.
 

Sửa đổi nhiều nội dung của kỳ thi tuyển công chức

Vòng 1. Bài thi tuyển dụng công chức, viên chức vòng 1 là bài thi xác định kiến ​​thức, kỹ năng chung.
 
Nội dung thi đợt 1 do đó có nhiều quy định mới như sau:
 
Môn ngoại ngữ: Bài thi gồm 30 câu trong thời gian 30 phút bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung hoặc một thứ tiếng khác do chủ nhiệm đề ra. của cơ quan tuyển dụng.
 
Xóa quy định rằng “đối với các vị trí yêu cầu kinh nghiệm về ngoại ngữ, ứng viên không phải thi ngoại ngữ ở vòng 01.”
 
Các trường hợp miến thi:
 
Có bằng tốt nghiệp ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí dự tuyển (trước đây chỉ ghi là có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ);
 
Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên theo yêu cầu của vị trí việc làm được cơ sở giáo dục nước ngoài thuê; được công nhận tại Việt Nam (trước đó đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc ở nước ngoài cơ sở giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam);
 
Nếu bạn xin việc ở vùng dân tộc thiểu số, bạn phải có hoặc đã có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (trước đây gọi là chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ quan có thẩm quyền công nhận).
 

Môn thi CNTT: Đề thi gồm 30 câu theo yêu cầu nghề trong thời gian 30 phút:

Bãi bỏ quy định “Đối với nghề yêu cầu CNTT, thí sinh không phải thi môn ngoại ngữ ở vòng 01”.
 
Miễn thi môn tin học đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành tin học trở lên hoặc các môn liên quan đến CNTT (trước đây tốt nghiệp THCS có môn tin học, khoa học máy tính hoặc khoa học máy tính trở lên).
 
Kiểm tra Kiến thức chung: Nghị định 138 đã chuyển thành “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành và lĩnh vực khoán; Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của công việc được áp dụng “thông qua” các kiến ​​thức khác để đánh giá năng lực.
 
Có thể thấy, nội dung thi tuyển trong kỳ thi tuyển công chức đầu vào có nhiều quy định. Quy định mới so với trước đây không chỉ miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học mà còn miễn thi môn kiến ​​thức chung.
 

Ứng viên chỉ có 15 phút để chuẩn bị trước khi phỏng vấn,

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý mới được Chính phủ bổ sung trong Nghị định 138 này. Đặc biệt, trước khi phỏng vấn thi tuyển công chức phải chuẩn bị cho các ứng viên, bạn không nên có quá 15 phút để chuẩn bị. kiểm tra (điểm c khoản 2 Điều 8 NĐ 138).
 

Có thể kết hợp thi viết và phỏng vấn trong đợt thi tuyển công chức đợt 2.

Việc kết hợp giữa phỏng vấn và kiểm tra viết được định hướng như sau:
 
Thời lượng kiểm tra: phỏng vấn 30 phút, kiểm tra viết 180 phút;
 
Thang điểm: Tỷ lệ điểm của mỗi bài phỏng vấn, tóm tắt do Chủ tịch Hội đồng thi xác định nhưng phải đảm bảo tổng số điểm là 100.

2 loại giấy tờ trong hồ sơ tuyển dụng công chức

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trong đó, không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học tương ứng yêu cầu vị trí việc làm và được miễn ngoại ngữ, tin học;

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Có thể xin gia hạn nhận việc quá 30 ngày sau khi tham gia tuyển dụng công chức

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận vào công chức

Có thể bạn quan tâm: Quy định nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức

Thay đổi về điểm ưu tiên xét tuyển, tuyển dụng công chức 2021

Điều 5 Nghị định 138 cũng nêu rõ,khi xét tuyển viên chức được cộng 7,5 điểm đối với các trường hợp ưu tiên; 05 điểm và 2,5 điểm khi làm bài kiểm tra đầu vào hoặc đầu vào. Nghị định 138 có những điểm thay đổi so với quy định trước đây:

Cộng 7,5 điểm: anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, thương binh (như trước đây);

Cộng 05 điểm: quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ (trước quân nhân chuyên nghiệp); Con của người hoạt động cách mạng bị trục xuất trước Tổng khởi nghĩa (ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước);

Ngoài ra, đối với học viên hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị, học viên hoàn thành khóa đào tạo điều lệnh cộng đồng đến điều lệnh quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.
Cộng 2,5 điểm: Bỏ đối tượng thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện về phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sửa đổi về nội dung thi tuyển dụng công chức.

Sửa đổi nhiều nội dung của kỳ thi tuyển công chức

Đợt 1. Bài thi tuyển dụng công chức, viên chức vòng 1 là bàithixác định kiến​​thức,kỹ năng chung. Nội dung thi đợt 1 do đó có nhiều quy định mới như sau:
Môn ngoại ngữ: Bài thi gồm 30 câu trong thời gian 30 phút bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Trung hoặc một thứ tiếng khác do chủ nhiệm đề ra của cơ quan tuyển dụng.
Bỏ quy định “Đối với các vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ, người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ vòng 01”.

Miễn thi:

Có bằng tốt nghiệp môn ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo trở lên so với yêu cầu (trước đây) đăng ký học nghề (bằng tiếng nước ngoài);

Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên theo yêu cầu của vị trí việc làm mà cơ sở đăng ký dự tuyển.Trung tâm đào tạo tại Việt Nam);
Nếu bạn đăng ký làm việc tại Việt Nam trong vùng dân tộc thiểu số,bạn phải có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng dân tộc thiểu số (trước đây được xác định là chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ quan có thẩm quyền công nhận).

Môn thi CNTT: Đề thi gồm 30 câu theo yêu cầu nghề trong thời gian 30 phút:

Bãi bỏ quy định “Đối với nghề yêu cầu CNTT, thí sinh không phải thi môn ngoại ngữ ở vòng 01”.
Miễn thi môn tin học đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành tin học trở lên hoặc các môn liên quan đến CNTT (trước đây tốt nghiệp THCS có môn tin học, khoa học máy tính hoặc khoa học máy tính trở lên).
Kiểm tra Kiến thức chung: Nghị định 138 đã chuyển thành“Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành và lĩnh vực khoán;
Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của công việc được áp dụng “thông qua” các kiến ​​thức khác để đánh giá năng lực. Hóa ra nội dung thi tuyển trong kỳ thi tuyển công chức đầu vào có nhiều quy định. Quy định mới so với trước đây không chỉ miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học mà còn miễn thi môn kiến ​​thức chung.
Nội dung về tuyển dụng công chức: Tuyển dụng công chức 2021
Có thể kết hợp hai vòng thi lại với nhau

Không chỉ vòng 01 mà tại vòng 02 của kỳ thi tuyển công chức cũng có sự thay đổi đáng kể. Nổi bật là thêm hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nếu trước đây tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018, việc thi vòng 02 này chỉ gồm thi phỏng vấn hoặc thi viết thì nay Chính phủ đã bổ sung thêm 01 hình thức nữa:

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Theo đó, việc thi kết hợp phỏng vấn và viết được hướng dẫn như sau:

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút;

Thang điểm: Tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải đảm bảo có tổng là 100 điểm.

Xem nội dung tuyển dụng công chức 2021 tại: Luật hành chính mới nhất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây