Cấu trúc đề thi công chức theo quy định mới từ 01/12/2020

0
244

Với việc ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Một trong những nội dung thay đổi là về cấu trúc đề thi công chức.

Xin cấp giấy phép
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Đề thi vòng 01: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Tại vòng này, thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nếu không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
1/ Thi kiến thức chung
Đề thi phần này gồm 60 câu hỏi. Nội dung của phần này gồm hiểu biết chung về:
– Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã họi;
– Quản lý hành chính Nhà nước;
– Công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.
So với quy định trước đây tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, nội dung phần này đã được thu hẹp lại, chỉ còn gồm 03 nội dung nêu trên.
Trong khi đó, thay vì chỉ quy định “các kiến thức khác để đánh giá năng lực” như hiện nay thì Chính phủ lại liệt kê cụ thể các kiến thức này gồm:
– Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;
– Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
Phần thi này tiến hành trong thời gian 60 phút.
2/ Thi ngoại ngữ
Phần thi ngoại ngữ này, đề thi cũng gồm 30 câu hỏi trong 30 phút theo yêu cầu của vị trí việc làm gồm một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức quyết định.
Tuy nhiên, khác với trước đây, hiện nay, 30 câu hỏi trong phần thi này phải theo yêu cầu của vị trí việc làm (trước đây không quy định).
Đồng thời, trước đây nêu rõ, nếu vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 01 này. Tuy nhiên, Nghị định số 138 năm 2020 không còn quy định này và đây cũng không phải một trong các trường hợp miễn thi ngoại ngữ.
Đồng nghĩa, hiện nay, nếu không thuộc trường hợp được miễn thi, tất cả người dự thi công chức đều phải tham gia thi ngoại ngữ tại vòng 01.
3/ Thi tin học
Phân thi tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm trong thời gian 30 phút.
Lưu ý: Vẫn như quy định trước đây, nếu tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Đề thi vòng 02: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Đề thi vòng 02 tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vục tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Đặc biệt, nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Hiện nay, nội dung đề thi vòng 02 đã được Chính phủ hướng dẫn cụ thể hơn bởi trước đây, nội dung thi vòng 02 gồm kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Về hình thức thi, hiện nay đã bổ sung thêm hình thức thi nữa là kết hợp giữa thi viết và phỏng vấn bên cạnh thi viết hoặc phỏng vấn như trước đây.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây