Hợp đồng không đóng dấu, chỉ có chữ ký có giá trị?

0
256

Hợp đồng ký kết giữa các doanh nghiệp thường được ký tên, đóng dấu đầy đủ. Vậy nếu hợp đồng không đóng dấu mà chỉ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì có giá trị pháp lý không?

Vi phạm hợp đồng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng con dấu

Theo khoản 4 Điều 44 Luật Doanh nghiệp mới nhất, con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Đồng thời, việc sử dụng con dấu còn được thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp doanh nghiệp đều phải đóng dấu trong hợp đồng. Theo đó, phải sử dụng con dấu trong 3 trường hợp:

(i) Khi pháp luật quy định phải sử dụng;

(ii) Điều lệ công ty có quy định;

(iii) Các bên thỏa thuận sử dụng con dấu.

Hợp đồng không đóng dấu, chỉ có chữ ký có giá trị không?

Việc quản lý, sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau: “Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty; con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.”

Như vậy theo quy định như trên thì con dấu của doanh nghiệp được quản lý, sử dụng và lưu giữ theo quy định như sau:

– Theo Điều lệ của Công ty;

– Theo quy định của pháp luật;

– Các bên giao dịch có thoả thuận về việc sử dụng con dấu.

Như vậy, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu Công ty sẽ được thực hiện theo một số trường hợp nêu trên, không phải mọi trường hợp đều bắt buộc phải được đóng dấu.

Việc không sử dụng con dấu trong các văn bản, giao dịch, hợp đồng trong một số trường hợp sẽ không làm ảnh hưởng tới giá trị giao dịch mà Công ty đã xác lập, thực hiện.

Tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 400 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.”

Tại Điều 401 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác”.

Như vậy, trừ một số trường hợp pháp luật bắt buộc đối với một số giao dịch buộc phải đóng dấu và trường hợp điều lệ của Công ty có quy định về hiệu lực của các giao dịch buộc phải có đóng dấu thì các giao dịch của doanh nghiệp hay hành vi dân sự, hành chính vì lợi ích của doanh nghiệp đều được thực hiện bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ thời điểm ký kết.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây