Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng thai sản?

0
237

Chế độ thai sản là một trong những chế độ quan trọng được người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là lao động nữ. Vậy trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng thai sản?

Sang tên sổ đỏ
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Được hưởng thai sản dù đã thôi việc trước sinh nếu đủ điều kiện

Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 đã nêu rõ điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động khi sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đồng thời, khoản 4 Điều này cũng quy định:

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, lao động nữ nghỉ việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Chế độ thai sản với lao động nữ nghỉ việc trước sinh

Căn cứ khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước sinh mà đáp ứng điều kiện đóng BHXH vẫn được đảm bảo các quyền lợi về chế độ thai sản gồm: Trợ cấp 01 lần khi sinh con và tiền chế độ thai sản.

Trợ cấp 01 lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con thì được trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người này sinh con.

Trong đó, mức lương cơ sở áp dụng năm 2021 là 1,49 triệu đồng (theo Nghị quyết số 128/2020/QH14).

Như vậy: Trợ cấp 01 lần khi sinh/con = 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng

Tiền chế độ thai sản

Tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản 06 tháng. Trong thời gian này, người lao động được hưởng tiền chế độ thai sản được tính như sau:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản

Căn cứ: Điều 39 Luật BHXH năm 2014

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 Luật BHXH năm 2014 và Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc trước sinh phải tự mình nộp hồ sơ hưởng thai sản cho cơ quan BHXH gồm:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

– Xuất trình sổ BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trong thời hạn này, cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả tiền thai sản cho người lao động. Nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, có thể thấy, nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng thai sản nếu đủ điều kiện.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây