Nơi cư trú trong một số trường hợp cụ thể

0
279

Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc tạm trú. Pháp luật về cư trú hiện hành quy định việc xác định nơi cư trú trong một số trường hợp cụ thể.

Nơi cư trú của công dân

Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định:

1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú…

2.Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống”.

Như vậy, nơi cư trú của công dân được xác định là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú và tạm trú của công dân thì nơi cư trú của công dân được xác định là nơi người đó đang sinh sống.

Nơi cư trú của công dân được xác định như thế nào?

Nơi cư trú của công dân trong một số trường hợp cụ thể

Nơi cư trú của người chưa thành niên

Điều 13 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên. Theo đó:

Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Nơi cư trú của người được giám hộ

Điều 14 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ. Cụ thể:

Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Chuyển nhượng chung cư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nơi cư trú của vợ, chồng

Điều 15 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của vợ, chồng. Theo đó:

Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.

Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thỏa thuận.

Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Điều 16 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Theo đó:

Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Người bị án treo có thể rời nơi cư trú không?

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Điều 17 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về nơi cư trú của người làm nghề lưu động. Theo đó:

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

    1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây