Phạm vi quản lí nhà nước về hoạt động công chứng

0
322

Chính phủ

Chính phủ thực hiện hoạt động quản lí chung về công chứng, thể hiện ở thẩm quyền:

Chính phủ chỉ đạo hoạt động quản lí công chứng đối với Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh;

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về công chứng;

Ban hành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền làm cơ sở cho hoạt động quản lí công chứng;…

Xem thêm: Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác được quy định thế nào?

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện hoạt động quản lí nhà nước về công chứng, thể hiện ở các quyền hạn:

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng và hướng dẫn tổ chức quy hoạch sau khi được phê duyệt;

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng đối với công chứng viên;

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng trong việc ban hành quy chế cung cấp thông tin về nhà, đất giữa các cơ quan đăng kí quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với tổ chức hành nghề công chứng;

Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chứng thực; quy định chương trình khung về đào tạo công chứng viên, quy định về bổ nhiệm,miễn nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên,…

Bộ Ngoại Giao

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra, thnah tra việc thực hiện hoạt động công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

Xem thêm: Sử dụng bằng đại học giả có bị phạt không?

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

UBND cấp tỉnh thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng; thành lập, giải thể,chuyển đổi Phòng công chứng, cho phép thành lập Văn phòng công chứng, thu hồi giấy phép hoạt động của Văn phòng công chứng; kiểm tra, thanh tra, xử lí vi phạm, giải quyết khiếu tố về công chứng; tổng hợp tình hình công chứng ở địa phương để báo cáo Bộ Tư pháp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây