Quyền khiếu nại quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông

0
356

Khi không đồng ý với quyết định xử phạt của Cảnh sát giao thông (CSGT), người vi phạm có quyền khiếu nại hoặc gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Quyền khiếu nại
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Người dân có quyền khiếu nại quyết định xử phạt của CSGT

Theo trình tự khiếu nại quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người dân có quyền:

(i) Khiếu nại lần đầu đến CSGT đã ra quyết định xử phạt hành chính hoặc cơ quan của CSGT ra quyết định xử phạt;

(ii) Khởi kiện vụ án hành chính.

Đối với việc khiếu nại, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu (hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án).

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Việc khiếu nại được thực hiện bằng 02 hình thức: Gửi Đơn khiếu nại; Khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người khiếu nại viết Đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận.

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính (trừ trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

Xem thêm: Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp nào?

Khởi kiện tại Tòa án

Theo Luật Tố tụng hành chính 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật này.

Người khởi kiện gửi các giấy tờ sau trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

(i) Đơn khởi kiện;

(ii) Bản chính quyết định xử phạt của CSGT;

(iii) Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;

(iv) Bản chính quyết định giải quyết khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có)…

Người khởi kiện có thể đồng thời yêu cầu CSGT đã ra quyết định xử phạt bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra nếu quyết định xử phạt là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho người khởi kiện (chẳng hạn do bị giữ xe mà không thể chở khách dẫn đến mất thu nhập…)

Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp

Chưa khiếu nại: Thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định xử phạt.

Đã khiếu nại:

(i) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

(ii) 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Xem thêm: Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính được quy định như thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây