Cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng

0
268

Rừng sản xuất là rừng trồng là một trong những loại tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ. Dưới đây là điều kiện, hồ sơ cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng.

Không có giấy chứng nhận
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đồng thời là người sử dụng đất (chủ rừng và chủ đất là một)

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, rừng sản xuất là rừng trồng là một loại tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Sổ đỏ).

Trường hợp 1: Có giấy tờ

Theo Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai thì chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được cấp Sổ đỏ (chứng nhận quyền sở hữu):

(i) Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;

(ii) Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;

(iii) Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực;

(iv) Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp 2. Không có giấy tờ

Theo khoản 5 Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ (theo trường hợp 1) mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình để được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Lưu ý:

Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất

Theo khoản 8 Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ để làm căn cứ chứng nhận quyền sở hữu như đối với trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đồng thời là người sử dụng đất thì phải có thêm 02 loại giấy tờ sau:

(i) Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực;

(ii) Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai như Sổ đỏ, giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Hồ sơ cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng

Cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng thì có thể được thực hiện tại một trong hai thời điểm sau:

Trường hợp 1: Đề nghị chứng nhận quyền sở hữu cùng với việc cấp Sổ đỏ lần đầu cho đất;

Trường hợp 2: Đề nghị chứng nhận bổ sung (đất đã được cấp Sổ đỏ);

Hồ sơ đề nghị chứng nhận cùng với việc cấp Sổ đỏ cho đất như sau:

(i) Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;

(ii) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

(iii) Một trong các loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (xem tại điều kiện cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng ở trên);

(iv) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

(v) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hồ sơ đề nghị chứng nhận bổ sung:

(i) Giấy chứng nhận đã cấp;

(ii) Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK;

(iii) Một trong các loại giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;

(iv) Văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây