Điều kiện ứng cử đại biểu quốc hội

0
274

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là hai quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy các bạn có bao giờ tự đặt ra câu hỏi tự mình ứng cử vị trí Đại biểu Quốc hội thì phải đáp ứng những điều kiện gì? 

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Căn cứ:

Luật tổ chức Quốc hội năm 2014;
Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

 Vị trí, chức năng của Đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Điều kiện để tự ứng cử làm Đại biểu Quốc hội

Một người muốn tham gia ứng cử làm Đại biểu Quốc hội thì phải đáp ứng các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội và phải không thuộc các trường hợp không được tự ứng cử quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Cụ thể:

(i) Phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

(ii) Về độ tuổi: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội;

(iii) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(vi) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(v) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

(vi) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

(vii)Không thuộc những trường hợp không được ứng cử vào đại biểu Quốc hội:

(viii) Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

(ix) Người đang bị khởi tố bị can;

(x) Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án;

(xi) Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích;

(xii) Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy, nếu đáp ứng được những tiêu chuẩn điều kiện nêu trên, bạn có quyền tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật hành chính nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây