Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai?

0
296

Người lập di chúc có quyền chỉ định những người được hưởng di sản thừa kế theo bản di chúc được thành lập dựa trên ý chí nguyên vọng của mình. Nhưng pháp luật vẫn quy định những trường hợp ngoại lệ đối với người thừa kế theo di chúc. Vậy người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai?

Giải quyết tranh chấp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Những ai được hưởng di sản thừa kế theo di chúc

Người thừa kế di sản theo di chúc được quyết định bởi ý chí nguyện vọng của người để lại di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể khác. Họ có thể là cá nhân, pháp nhân, tổ chức và không cần phải có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản thừa kế. Ngoài ra, người thừa kế theo di chúc còn phải thỏa mãn những điều kiện sau:
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết
Người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Không thuộc vào trường hợp bị cấm nhận di sản thừa kế, trừ trường hợp người lập di chúc biết được hành vi của họ nhưng vẫn cho họ nhận di sản thừa kế.

Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Những người được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc phải đạt được những điều kiện dưới đây:

Trường hợp được nhận di sản thừa kế

Theo quy định của điều 644, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trường hợp không được nhận di sản thừa kế

Những đối tượng trên đây mặc dù theo quy định sẽ được nhận di sản thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nhưng sẽ không được nhận phần di sản đó nữa nếu thuộc vào một trong những trường hợp sau đây:
Người từ chối nhận di sản
Người từ chối nhận di sản được quyền từ chối nhận di sản nếu như việc từ chối đó không phải để trốn trách thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác.
Người không được nhận di sản thừa kế
Người không được nhận di sản thừa kế bao gồm:
Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây