Sau ly hôn, việc phân chia tài sản được quy định thế nào?

0
460

Thực hiện thủ tục ly hôn đương nhiên phải gắn với việc thỏa thuận chia tài sản chung vì sau khi Tòa án giải quyết cho ly hôn thì quyền về tài sản và nhân thân của hai người là độc lập. Như vậy, tài sản riêng của vợ, chồng, tài sản chung của vợ chồng được xử lý như thế nào, chia theo tỷ lệ nào?

Sau ly hôn

Đối với tài sản chung

Nguyên tắc xác định khối tài sản chung của vợ, chồng

Căn cứ theo Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng là:

(i) Tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân;

(ii) Thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh;

(iii) Hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng;

(iv) Thu nhập khác trong thời kỳ hôn nhân;

(v) Tài sản mà vợ chồng được thừa kế hoặc tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

(vi) Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi ly hôn là tài sản chung của vợ và chồng.

Xem thêm: Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu, quy định thế nào?

Nguyên tắc phân chia tài sản chung

Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật hôn nhân và gia đình 2014; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Như vậy, việc chia tài sản chung của vợ chồng có thể được giải quyết theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc bằng con đường Tòa án.

Hình thức của thỏa thuận về việc chia tài sản chung của vợ chồng

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc phân chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn được quy định mới. Từ 01/03/2016 việc chia tài sản chung của vợ chồng áp dụng theo thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Các yếu tố liên quan đến chia tài sản chung của vợ, chồng

Căn cứ vào khoản 2 điều 59 Luật hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

(i) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

(ii) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

(iii) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

(iv) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Xem thêm: Nam, nữ chung sống như vợ chồng thì chia tài sản thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây