Số đăng ký kinh doanh là gì? Vai trò của số giấy phép kinh doanh là gì?

0
140

Đối với doanh nghiệp và các hộ kinh doanh khi thành lập và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền nếu như đáp ứng được đầy đủ các điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có mã số doanh nghiệp hoặc là số đăng ký kinh doanh.

số đăng ký kinh doanh
Số đăng ký kinh doanh là gì? Vai trò của số giấy phép kinh doanh là gì

Số đăng ký kinh doanh là gì?

Số đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc mã số của hộ đăng ký kinh doanh.

Nhưng hiện nay, khi một doanh nghiệp được thành lập sẽ phải xin giấy phép kinh doanh. Sau đó sẽ nhận được giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và sẽ được cấp mã doanh nghiệp (mã này được gọi là số giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp), hộ kinh doanh tại thời điểm thành lập sẽ được cấp giấy chứng thực đăng ký và có mã số hộ kinh doanh (mã này được gọi là mã số giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh).

Như vậy về cơ bản, số giấy đăng ký kinh doanh cũ và số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / số giấy đăng ký hộ kinh doanh hiện nay có thể hiểu là cơ bản giống nhau, chỉ khác về thời điểm xuất hiện hai thuật ngữ này mà thôi.

(i) Mã số doanh nghiệp đã được quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

“Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020

1.Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2.Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”

(ii) Mã số hộ kinh doanh Điều 3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT như sau:

Điều 3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT:

“1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

a) Mã cấp tỉnh: 02 ký tự, theo Phụ lục VII-2ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mã cấp huyện: 01 ký tự, theo Phụ lục VII-2ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

d) Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự, từ 000001 đến 999999.

2.Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

3.Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt.

4.Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành lập mới hoặc được tách.”

Như vậy, các doanh nghiệp hay hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp hoặc mã số đăng ký doanh nghiệp khi thành lập và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền nếu đáp ứng đủ các yêu cầu.

Luật doanh nghiệp hiện nay không có khái niệm nào về số đăng ký kinh doanh, do đó, số đăng ký kinh doanh có thể được hiểu là số được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp khi thành lập, hoặc là số ghi trên Giấy thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh đã thành lập.

Vai trò của số đăng ký kinh doanh

số đăng ký kinh doanh
Số đăng ký kinh doanh là gì? Vai trò của số giấy phép kinh doanh là gì

Qua nội dung phần trên, chúng ta đã hiểu được khái niệm số đăng ký kinh doanh là gì? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem số giấy đăng ký kinh doanh có vai trò gì nhé!

Số giấy cấp phép đăng ký kinh doanh rất quan trọng đối với cả chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan hành chính chính phủ và những người quan tâm đến các doanh nghiệp và doanh nghiệp có số đăng ký kinh doanh này, cụ thể:

(i) Mã số đăng ký công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp vì mã số doanh nghiệp (chính là số đăng ký kinh doanh) cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp, được sử dụng cho quá trình kê khai thuế.

(ii) Số đăng ký kinh doanh giúp các cơ quan hành chính nhà nước quản lý dễ dàng hơn việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp / hộ kinh doanh.

(iii) Số lượng hồ sơ kinh doanh giúp các chủ đề quan tâm đến các doanh nghiệp / hộ kinh doanh, có thể tra cứu những thông tin cơ bản về doanh nghiệp/hộ kinh doanh (ví dụ: tên của người đại diện theo pháp luật, lĩnh vực kinh doanh, ngày doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh, tình trạng hiện còn hoạt động kinh doanh hay không,…) khi biết mã số doanh nghiệp hay mã số hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc tra cứu thông tin đăng ký doanh nghiệp cũng có thể được thực hiện ngay tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. Sau đó sẽ tiến hành điền đầy đủ những thông tin cần thiết theo yêu cầu để kiểm tra được số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoặc hộ kinh doanh.
Trên đây là một số thông tin cơ bản về số đăng ký kinh doanh mà mọi người nên biết, đặc biệt là những doanh nghiệp, hộ gia đình đang muốn đăng ký hoạt động kinh doanh. Bởi nếu không có số đăng ký kinh doanh, các cơ sở hoạt động kinh doanh đều bị cho là kinh doanh trái phép và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây