Trang chủ Từ khóa Quy phạm pháp luật hành chính

Từ khóa: quy phạm pháp luật hành chính

Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính

Nội dung cơ bản của quy phạm pháp luật hành chính là thẩm quyền của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước,...

Phân biệt chấp hành pháp luật hành chính và áp dụng...

Có thể phân biệt chấp hành quy phạm pháp luật hành chính và thi hành quy phạm pháp luật hành chính dựa vào một...

Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính và những vấn...

Chủ thể chấp hành quy phạm pháp luật hành chính có thể là bất kì ai: cơ quan nhà nước ( chủ yếu là...

Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và những điều...

 Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính là việc các cơ quan , tổ chức , cá nhân xử sự phù hợp với...

Phân loại các quy phạm pháp luật hành chính

Do tính chất đa dạng và phức tạp của các quy phạm pháp luật hành chính nên việc phân loại các quy phạm này...

Thế nào là quy phạm pháp luật hành chính ?

Trong quản lý hành chính nhà nước, các chủ thể quản lí nhà nước cần đến quy phạm pháp luật để định ra các...

NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên hệ