Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo mới nhất

0
345

Người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyền khiếu nại. Bài viết dưới đây sẽ phân tích thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật.  

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại

Người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyền khiếu nại.

Dựa theo quy định tại Luật Khiếu nại thì trình tự thủ tục khiếu nại sẽ thực hiện như sau:

Khi có đầy đủ căn cứ để chứng minh về quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích của mình thì người bị xâm phạm có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại lần đầu, người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Nếu hết thời hạn giải quyết lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với kết quả của việc giải quyết lần đầu thì có quyền làm đơn để khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Việc khiếu nại lần hai, người khiếu nại gửi đơn đến cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, nếu quá thời hạn hoặc người khiếu nại không chấp nhận quyết định giải quyết lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người nhận đơn phải đưa ra một trong những quyết định sau: đưa ra quyết định thụ lý giải quyết nếu thấy rằng khiếu nại này thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc các trường hợp không được thụ lý giải quyết theo luật định; đưa ra thông báo chuyển khiếu nại cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết nếu thấy không đúng thẩm quyền giải quyết của mình; nếu không thụ lý giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết lần đầu: thông thường trong thời hạn 30 ngày và trong trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thời hạn được kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối với những vụ việc tại nơi được nhà nước công nhận là vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần đầu là 45 ngày, nếu vụ việc phức tạp thời hạn được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết. Sau khi kết thúc thời hạn này, người giải quyết phải ra quyết định giải quyết. Và trong vòng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải gửi quyết định cho người khiếu nại, người có thẩm quyền, tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan đến việc khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai: thông thường trong thời hạn 45 ngày và trong trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thời hạn được kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai. Đối với những vụ việc thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là 60 ngày, nếu vụ việc có tình tiết phức tạp thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai. Trong thời hạn này người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải giải quyết và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn là 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì người có thẩm quyền giải quyết phải gửi quyết định này cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan để thực hiện.

Thời hạn giải quyết đơn tố cáo

Quyền tố cáo đang được Nhà nước khuyến khích thực hiện khi phát hiện việc vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Mọi người có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu biết về hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Theo quy định tại Luật Tố cáo thì thời hạn giải quyết đơn tố cáo như sau:

Việc đầu tiên khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhận được đơn tố cáo đó là kiểm tra, xác minh, xử lý ban đầu người tố cáo, thông tin tố cáo, điều kiện thụ lý đơn tố cáo. Thời hạn xác minh trong vòng 07 ngày làm việc và nếu việc kiểm tra, xác minh khó khăn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trong thời hạn xác minh này, tối đa là 05 ngày làm việc nếu thấy thông tin tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển đơn tố cáo và thông báo cho người tố cáo. Khi hết thời hạn xác minh phải ra một trong hai quyết định sau: quyết định thụ lý tố cáo nếu đủ điều kiện thụ lý; trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do nếu không đủ điều kiện thụ lý.

Thời hạn giải quyết tố cáo: thông thường trong vòng 30 ngày, nếu vụ việc phức tạp thì gia hạn thêm không quá 30 ngày, nếu vụ việc đặc biệt phức tạp thì gia hạn thêm hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn tố cáo, người giải quyết tố cáo phải ra kết luận nội dung tố cáo. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận cho cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.

Thời hạn giải quyết tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo: người có thẩm quyền giải quyết trong tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó để ra quyết định có xử lý hay không với đơn tố cáo tiếp. 

Thời hạn giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh

Công dân có quyền kiến nghị, phản ánh để cung cấp thông tin, trình bày nguyện vọng, đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật và công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh theo như quy định Luật Tiếp công dân như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người kiến nghị, phản ánh. Nội dung trả lời kiến nghị, phản ánh là một trong những trường hợp sau: thụ lý giải quyết; từ chối thụ lý giải quyết (phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do); chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Khi thời kỳ phát triển công nghệ như hiện nay, Chính phủ đã ban hành quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị. Nếu hết thời hạn này mà chưa xử lý được thì định kỳ cứ sau 7 ngày, cơ quan chức năng phải cập nhật tình hình xử lý vào hệ thống thông tin để người dân, doanh nghiệp biết được về tình trạng giải quyết đơn của mình. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây