Hướng dẫn điền mẫu HK02

0
423

Hiên nay, do quá trình thay đổi chỗ ở, cũng như thay đổi công việc mà mọi người có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký thường trú như nhập khẩu, tách khẩu, cắt khẩu, tách khẩu, chuyển khẩu hoặc là thay đổi nơi đăng ký tạm trú khác với địa chỉ đăng ký sổ hộ khẩu từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác, từ quận huyện này sang quận huyện khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác thì những người có yêu cầu thay đổi phải làm hồ sơ khi thay đổi thì trong đó có mẫu đơn HK02 thì sẽ ghi như thế nào cho phù hợp và đúng với các quy định của pháp luật, tránh trường hợp mất thời gian, tiết kiệm thời gian, công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách điền mẫu đơn HK02 dựa trên các quy định của pháp luật cư trú và các văn bản của pháp luật có liên quan.

Giải quyết tranh chấp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hướng dẫn điền mẫu HK02

Theo yêu cầu của pháp luật thì khi người yêu cầu phải ghi chính xác, thống nhất, những nội dung trong từng biểu mẫu từng biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một loại mực không viết bằng hai màu mực khác nhau, khi điền vào tờ khai thi không được viết tắt.

Nếu người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình theo quy định của pháp luật. Người kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó theo quy định của pháp luật.

Các sổ phải được viết liên tục theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống; phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung ở bìa và các trang của sổ.

Khi người có yêu cầu đến thủ tục khi điền tờ khai trong các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định tại của pháp luật..

Pháp luật nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu theo.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là mẫu HK02 thường dùng để khai khi có sự thay đổi về nhân khẩu và thường dùng kèm với mẫu HK01 là bản khai nhân khẩu.

Mục đầu tiên là mục kính gửi thì người có yêu cầu ghi công an xã, phường, thị trấn đối với tỉnh hoặc công an cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền nơi đến làm thủ tục theo yêu cầu.

Phần I là thông tin về người viết phiếu báo

Người có yêu cầu viết phiếu báo nếu là người trực tiếp kê khai thông tin vào mẫu hoặc có thể là người có thể thay đổi thông tin hoặc có thể là người viết hoặc chủ hộ

Mục 1 Họ và tên thì người đến làm thủ tục phải ghi đầy đủ họ tên bằng chữ hoa, đủ dấu theo tên trong giấy khai sinh của người có yêu cầu thay đổi.

Mục 2 người yêu cầu ghi đúng giới tính của mình khi đến làm thủ tục

Mục 3, mục 4  Người làm thủ tục ghi đầy đủ số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Mục 5 về nơi thường trú thì ghi theo địa chỉ đang cư trú như số nhà, ngõ, hẻm, phố , phường, đường, tổ, thôn, xóm, buôn, sóc, ấp, bản, làng, xã, phường, thị trấn , quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố hoặc trung ương.

Mục 6  Địa chỉ chỗ ở hiện nay thì người có yêu cầu ghi đầy đủ chỗ ở hiện tại đang ở

Ví dụ: Số 89 đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Phần II Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Nếu người viết ở phần I có thể là một người giống nhau hay khác nhau, nếu cùng là một người thay đổi thì không cần điền phần I này.

Cụ thể ở mục 1 thì người có yêu cầu đầy đủ họ tên theo quy định

Mục 2 ghi đầy đủ giới tính của người có yêu cầu khi đi làm thủ tục 

Mục 3 Người có yêu cầu ghi đúng ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh

Mục 4 Ghi dân tộc theo giấy khai sinh của người có yêu cầu thay đổi

Mục 5 Ghi rõ quốc tịch Việt Nam nếu là công dân Việt Nam hoặc quốc tịch khác nếu công dân nước ngoài và người không có quốc tịch nếu có.

Mục 6 Ghi đủ số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng.

Mục 7 Người yêu cầu ghi số sổ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Mục 8 ghi nơi sinh theo giấy khai sinh Ví dụ: Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mục 9 Ghi rõ quê quan hoặc nguyên quán theo giấy khai sinh. Trường hợp không có thông tin cụ thể thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông bà nội, ngoại nếu không xác định thì ghi theo cha hoặc mẹ

Mục 10 Ghi nghề nghiệp, nơi làm việc hiện tại của người viết

Mục 11 Ghi thường trú theo thông tin của sổ hộ khẩu theo quy định.

Mục 12 Ghi địa chỉ chỗ ở hiện nay của người yêu cầu

Mục 13 Ghi đầy đủ và họ tên chủ hộ khi ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu

Mục 14 Ghi rõ quan hệ với chủ hộ 

Nếu trường hợp chủ hộ đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp của mình để được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì ghi đầy đủ họ tên của người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú thì ghi quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ luôn

Nếu không phải là chủ hộ đăng ký thường trú hoặc tạm trú mà được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục quan hệ với chủ hộ ghi theo quan hệ thực tế với chủ hộ như là vợ, chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, con, cháu, chú, dì, cô, bác…

Nếu người có yêu cầu có yêu cầu điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú , cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú trước đó thì ghi rõ họ tên chủ hộ và quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo quy định của pháp luật.

Mục 15 Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì tóm tắt nội dung thay đổi sổ hộ khẩu, nhân khẩu

Mục 16 Ghi rõ thông tin cá nhân mối quan hệ của những người có cùng có thay đổi với người khai ở phần khai II

Ở mục cuối mẫu HK02  có mục ghi ý kiến của chủ hộ thì chủ hộ ghi rõ chí chí, nguyện vọng là đồng ý hoặc không đồng ý rồi ký đầy đủ họ tên và ngày tháng năm làm đơn theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tôi đồng ý nhập khẩu cho vợ, cho con, Tôi đồng ý đăng ký tạm trú, đồng ý cho đăng ký thường trú…

Mọi người có thể tham khảo mẫu HK02 ban hành kèm theo thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 dưới dây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:……………..

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………….

5. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:………………..

3. Ngàytháng, năm sinh:……/……/…..………….. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………………

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:………………………………………………….

8. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:………………………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:………………..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Những ngưi cùng thay đi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề 

nghiệp

Dân tộc

Quốc 

tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký
, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………

……………………………….

………………………………

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây