Thủ tục khiếu nại hành chính nhà nước cho doanh nghiệp

0
401

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính nhà nước cho doanh nghiệp được thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trước những sai phạm trong quyết định của cơ quan hành chính nhà nước. Dưới đây là quy định cụ thể về thủ tục khiếu nại quyết định hành chính nhà nước cho doanh nghiệp.

Sau khi đáp ứng điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, hồ sơ cần đề nghị cần chuẩn bị theo quy định tại Điều 57 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Căn cứ theo Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 Luật khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp thuộc về các cơ quan sau (tùy theo trường hợp cụ thể) bao gồm:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương
 • Giám đốc sở và cấp tương đương
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
 • Bộ trưởng

2. Trình tự khiếu nại

2.1 Giải quyết khiếu nại lần đầu

Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Trình tự khiếu nại như sau:

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại

Thời hạn khiểu nại là 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền. Theo đó. người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Trong trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 4: Tổ chức đối thoại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

2.2 Giải quyết khiếu nại lần hai

Căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Trình tự khiếu nại như sau:

Bước 1: Nộp đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại Theo đó, người giải quyết khiếu nại lần hai thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Trong trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại lần hai.

Bước 4: Tổ chức đối thoại lần hai.

Bước 5: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

2.3 Khời kiện vụ án hành chính

Căn cứ theo Điều 42 Luật khiếu nại 2011, hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Xem thêm: Cách viết đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây