Thủ tục xin giấy phép quá cảnh của tàu biển

0
289

Trong những trường hợp đặc biệt tàu biển phải quá cảnh, nhằm quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng thì cần xin giấy phép quá cảnh của tàu biển theo quy định.

nộp tiền sử dụng đất
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Contents

Đối tượng thực hiện thủ tục xin giấy phép quá cảnh

Chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền thực hiện việc khai báo và làm thủ tục theo quy định tại Nghị định 171/2016/NĐ-CP với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

Quá trình thực hiện thủ tục xin giấy phép

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Trước khi tàu đến vị trí dự kiến đến cảng, quá cảnh người làm thủ tục gửi cho Cảng vụ hàng hải nơi tàu đến các thông tin dưới đây:
Bản khai an ninh tàu biển theo mẫu: Đối với tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên, tàu chở khách và giàn khoan di động ngoài khơi hoạt động tuyến quốc tế, chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến vị trí dự kiến đến cảng;
Thông báo tàu biển quá cảnh theo mẫu: Chậm nhất 12 giờ kể từ khi tàu biển dự kiến đến khu neo đậu chờ quá cảnh.
Xác báo tàu quá cảnh:
Tàu biển đến vị trí dự kiến đến cảng sớm hoặc muộn hơn 02 giờ so với thời gian trong thông báo tàu đến cảng biển phải thực hiện xác báo cho Cảng vụ hàng hải biết chính xác thời gian tàu đến vị trí dự kiến theo mẫu.
Trường hợp tàu biển có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển hoặc có người trốn trên tàu, tàu biển phải thực hiện xác báo cho Cảng vụ hàng hải biết chính xác thời gian tàu đến vị trí dự kiến, các thông tin về tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác theo mẫu.
Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu biển quá cảnh, người làm thủ tục nộp, xuất trình hồ sơ để làm thủ tục cho tàu thuyền tại trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức liên quan biết thông tin về việc tàu thuyền quá cảnh để thực hiện thủ tục và phối hợp triển khai điều động, tiếp nhận tàu;
Cảng vụ hàng hải xử lý, giải quyết hồ sơ đối với tàu thuyền, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên và là cơ quan quyết định cuối cùng cho tàu thuyền quá cảnh cảng biển;
Hải quan cửa khẩu xử lý, giải quyết hồ sơ đối với hàng hóa, hành lý, nguyên, nhiên vật liệu trên tàu;
Biên phòng cửa khẩu xử lý, giải quyết hồ sơ đối với thuyền viên, hành khách, người đi theo tàu, người trốn trên tàu và người lên, xuống tàu;
Kiểm dịch y tế xử lý, giải quyết hồ sơ đối với bệnh dịch liên quan đến con người;
Trên cơ sở thông báo, xác báo tàu đến cảng; chậm nhất 02 giờ trước khi tàu đến khu neo đậu chờ quá cảnh; Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ điều kiện thực tế, thông số kỹ thuật của tàu, loại hàng, kế hoạch điều độ của cảng, kế hoạch dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu và ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước để xem xét quyết định chấp thuận cho tàu quá cảnh thông qua Kế hoạch điều động theo mẫu; trường hợp không chấp thuận cho tàu quá cảnh phải thông báo cho người làm thủ tục và nêu rõ lý do.
Chậm nhất 01 giờ; kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định; các cơ quan quản lý nhà nước xử lý, giải quyết thủ tục chuyên ngành và thông báo cho Cảng vụ hàng hải biết kết quả và Cảng vụ hàng hải cấp Giấy phép quá cảnh; trường hợp tàu biển chưa cấp Giấy phép quá cảnh phải thông báo và nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

Qua Fax, khai báo điện tử, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Trường hợp làm thủ tục điện tử: người làm thủ tục thực hiện khai báo; gửi hồ sơ thông qua Cổng thông tin điện tử và không phải nộp; xuất trình giấy tờ tại địa điểm làm thủ tục. Trường hợp giấy tờ khai báo; gửi qua Cổng thông tin điện tử không bảo đảm điều kiện của chứng từ điện tử hoặc không đủ dữ liệu điện tử để kiểm tra, đối chiếu; người làm thủ tục nộp, xuất trình tại địa điểm làm thủ tục

Hồ sơ chuẩn bị

Các giấy tờ phải nộp (bản chính), bao gồm:

Nộp cho Cảng vụ hàng hải: Bản khai chung theo mẫu; Danh sách thuyền viên theo mẫu; Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu;
Nộp cho Biên phòng cửa khẩu: Bản khai chung theo mẫu; Danh sách thuyền viên theo mẫu; Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu; Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có) theo mẫu; Bản khai người trốn trên tàu (nếu có) theo mẫu;
Nộp cho Hải quan cửa khẩu: Bản khai chung theo mẫu; Danh sách thuyền viên theo mẫu; Bản khai hàng hóa (nếu có) theo mẫu; Bản khai dự trữ của tàu theo mẫu; Bản khai thông tin về vận đơn thứ cấp (nếu có) theo mẫu;
Nộp cho Kiểm dịch y tế: Giấy khai báo y tế hàng hải theo mẫu; Giấy khai báo y tế, thi thể, hài cốt, tro cốt (nếu có) theo mẫu; Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (nếu có) theo mẫu.

Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính), bao gồm:

Trình Cảng vụ hàng hải: Giấy phép rời cảng; Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu biển theo quy định; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo quy định; Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường đối với tàu vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác;
Trình Biên phòng cửa khẩu: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của thuyền viên, hành khách;
Khi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan yêu cầu trình Hộ chiếu của hành khách (nếu có).

Cơ quan thẩm quyền giải quyết

Cảng vụ Hàng hải, Văn phòng đại diện Cảng vụ Hàng hải

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 02 giờ, trước khi tàu biển đến khu neo đậu chờ quá cảnh; Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ điều kiện thực tế; thông số kỹ thuật của tàu, loại hàng, kế hoạch điều độ của cảng; kế hoạch dẫn tàu của tổ chức hoa tiêu và ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước để xem xét quyết định chấp thuận cho tàu quá cảnh thông qua Kế hoạch điều động.
Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp; xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định; các cơ quan quản lý nhà nước xử lý; giải quyết thủ tục chuyên ngành và thông báo cho Cảng vụ hàng hải biết kết quả và Cảng vụ hàng hải cấp Giấy phép quá cảnh; trường hợp chưa cấp Giấy phép quá cảnh của tàu biển phải thông báo và nêu rõ lý do.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây