Xử lý trường hợp chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính

0
281

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi tham gia gia thông và bị cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi đi sai làn đường mức phạt là 300.000 đồng. Tôi bị xử phạt đến thời điểm này tôi vẫn chưa đi nộp phạt và đã quá thời hạn ghi trong quyết định xử phạt là 20 ngày. Việc không đi nộp phạt tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Luật sư tư vấn:

Về nguyên tắc khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chủ thể có hành vi vi phạm phải tiến hành thực hiện quyết định trong thời gian quy định tại quyết định xử phạt để đảm bảo quyết định đó được thực thi. Trong trường hợp này khi có quyết định xử phạt vi phạm về hành vi vi phạm giao thông, bạn cần tiến hành nộp phạt theo thời hạn quy định tại quyết định xử phạt mà cảnh sát giao thông đã xử phạt bạn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC thì:

“1. Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.”

Tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 105/2014/TT-BTC thì cách xác định thời gian để tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt như sau:

“a) Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày giao nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật bưu chính.

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt không có xác nhận ngày giao nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại điểm a, b khoản này, nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt theo quy định tại điểm d khoản này thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Trường hợp người nộp phạt chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt và việc chứng minh là có cơ sở thì Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà người nộp phạt đã chứng minh;

d) Đối với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt tính tiền chậm nộp phạt.

đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, thì các đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt và ghi rõ trên biên lai thu phạt số tiền chậm nộp tính đến ngày nộp tiền mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt chưa nộp”.”

Như vậy, theo quy định trên khi quá thời hạn nộp phạt được ghi nhận trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ) thì bạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Theo thông tin bạn cũng cấp thì bạn đã quá hạn nộp tiền phạt là 20 ngày. Như vậy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đối với bạn. Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt bạn phải nộp thêm 0.05% trên tổng số tiền nộp phạt là 300.000 đồng. Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với cơ quan cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt đối với bạn, tiến hành nộp phạt tại Kho bạc nhà nước về hành vi vi phạm giao thông cũng như hành vi chậm nộp phạt của mình.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây