Bổ sung tên cha vào Giấy khai sinh của con, điều kiện, trình tự, thủ tục?

0
305

Đối với những trường hợp sinh con ngoài giá thú, sinh con nhưng chưa có Giấy Đăng ký kết hôn thì thông tin trên giấy khai sinh thường chỉ có mỗi thông tin về mẹ, Vậy sau khi nhận cha con thì muốn được bổ sung thông tin về cha trong Giấy khai sinh phải làm như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp vấn đề này theo căn cứ các quy định của pháp luật.

Lao động đang làm việc
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh của con

Vì một số lý do mà khi thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con chưa hoặc không thể ghi nhận các thông tin về cha trong Giấy Khai sinh. Tuy nhiên sau khi con đã được cấp Giấy Khai sinh thì cha, mẹ có quyền được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc ghi bổ sung thông tin về cha trong Giấy khai sinh của con.

Thông tin về cha sẽ được đăng ký bổ sung trong Giấy Khai sinh của con nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

(i) Con được người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn của hai vợ chồng, đã được người vợ đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha, nay vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung.

(ii) Con được sinh ra trong quá trình cha, mẹ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Như vậy theo quy định ta có thể thấy không nhất thiết giữa cha và mẹ phải tồn tại quan hệ hôn nhân tức là phải làm thủ tục đăng ký kết hôn thì thông tin về cha và thông tin về mẹ trong Giấy Khai sinh của con mới đầy đủ và cũng không được mặc định hai người là cha, mẹ của con thì có đăng ký kết hôn.

Hồ sơ đăng ký bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh của con

Người yêu cầu bổ sung hộ tịch chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

(i) Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu quy định tại Công văn 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016;

(ii) Giấy Khai sinh bản gốc của người cần bổ sung hộ tịch;

(iii) Văn bản thừa nhận là con chung của cặp vợ chồng nếu thuộc trường hợp bổ sung hộ tịch cho con được người vợ sinh ra trước khi đăng ký kết hôn hoặc được sinh ra khi cha, mẹ sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và đã được cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh nhưng không có thông tin về người cha trong Giấy Khai sinh và phải có ít nhất hai người thân thích của hai bên cha, mẹ làm chứng. 

(iv) Văn bản xác nhận của các cơ quan y tế, các cơ quan giám định hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền ở trong hoặc ngoài nước về việc xác nhận quan hệ cha con (nếu có);

(v) Các bằng chứng, chứng cứ chứng minh quan hệ cha con bao gồm: phim ảnh, thư từ, đồ dùng, băng, đĩa hoặc các vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con (nếu có);

(vi) Quyết định hoặc Bản án của Tòa án công nhận là cha, con (nếu có, cung cấp bản sao có chứng thực);

(vii) Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu đăng ký bổ sung hộ tịch (bản sao có chứng thực).

(viii) Văn bản ủy quyền nếu thuộc trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Thủ tục đăng ký bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh của con

Bước 1, chuẩn bị hồ sơ:

Cha, mẹ, con hoặc người được ủy quyền thực hiện việc đăng ký bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh cho con tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu, văn bản nêu trên.

Bước 2, nộp hồ sơ:

Người đề nghị đăng ký bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh cho con tiến hành sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì tiến hành nộp hồ sơ tại tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh cho con trước đây hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (bao gồm nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú) của con để tiến hành thủ tục bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con.

Bước 3, tiếp nhận hồ sơ:

Người tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của hồ sơ được người yêu cầu nộp, xuất trình đồng thời đối chiếu các thông tin trong Tờ khai với các thông tin trong giấy tờ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật thì người tiếp nhận hồ sơ cung cấp giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người đề nghị, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hoàn thiện thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp người đề nghị bổ sung hộ tịch không thể thực hiện việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận hồ sơ lập văn bản hướng dẫn trong đó nội dung của văn bản phải nêu rõ các loại giấy tờ, các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đồng thời văn bản phải có chữ ký, ghi rõ họ, chữ đệm tên của người tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đầy đủ sau khi đã được hướng dẫn về việc bổ sung, hoàn thiện hoặc không hợp lệ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ tiến hành từ chối tiếp nhận hồ sơ. Đối với việc từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký bổ sung hộ tịch phải được ghi nhận bằng văn bản, trong nội dung văn bản phải ghi rõ lý do từ chối hồ sơ và người tiếp nhận hồ sơ phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của mình vào văn bản.

Bước 4, thực hiện việc đăng ký bổ sung tên cha trong Giấy Khai sinh của con:

Trong trường hợp hồ sơ bổ sung tên hợp lệ thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo sự việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xin ý kiến kèm hồ sơ, bản dự thảo Trích lục bổ sung hộ tịch.

Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý cho phép thực hiện đăng ký bổ sung tên cha thì tiến hành việc ký tên vào bản dự thảo Trích lục bổ sung hộ tịch và chuyển cho cơ quan chuyên môn đóng dấu.

Công chức tư pháp – hộ tịch sau khi nhận được Trích lục bổ sung hộ tịch đã được ký tên và đóng dấu thì tiến hành ghi nội dung bổ sung vào Sổ hộ tịch và cùng với người yêu cầu bổ sung hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch; ghi nội dung bổ sung thông tin về cha vào mục tương ứng và đóng dấu nội dung bổ sung vào Giấy khai sinh bản gốc của con đã được cấp.

Trả kết quả là Giấy Khai sinh bản gốc đã được bổ sung thông tin về cha và Trích lục bổ sung hộ tịch cho người yêu cầu theo đúng ngày hẹn trên giấy hẹn trả kết quả.

Thời gian thực hiện thủ tục trên là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con

Thẩm quyền bổ sung tên cha vào giấy khai sinh đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014 thì đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì thẩm quyền bổ sung hộ tịch thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu.

Thẩm quyền bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con có yếu tố nước ngoài:

Đối với trường hợp người nước ngoài trước đây đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì hẩm quyền bổ sung hộ tịch thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú (bao gồm nơi đăng ký thường trú và nơi tạm trú) của người đó theo quy định tại Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014. 

Đối với trường hợp người Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài thì thẩm quyền bổ sung hộ tịch thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi trước đây đã đăng ký hộ tịch cho người đó. 

Ngoài ra công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể thực hiện việc bổ sung hộ tịch tại Cơ quan đại điện của Việt Nam ở nước đó nếu việc đăng ký này không trái so với pháp luật của nước tiếp nhận và không trái so với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Lệ phí khi đăng ký bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con

Lệ phí bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con theo quy định của pháp luật sẽ do từng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương đó mà xác định mức thu lệ phí thủ tục bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con sao cho phù hợp. Riêng đối với những người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật thì sẽ được miễn lệ phí đăng ký bổ sung hộ tịch tức miễn lệ phí đăng ký bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của con. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây