Mối quan hệ Khoa học điều tra hình sự và khoa học luật hình sự khoa học luật tố tụng hình sự

0
23

Luật hình sự xác định những hành vi bị coi là tội phạm và quy định những dấu hiệu bắt buộc phải có của nó. Khoa học điều tra có nhiệm vụ đưa ra những chỉ dẫn về phương pháp điều tra các loại tội phạm cụ thể. Nhưng nếu không xác định được những dấu hiệu của các cấu thành tội phạm đã được quy định trong luật hình sự thì không thể đưa ra các phương pháp điều tra các loại tội này. Bởi vì, trước khi trả lời câu hỏi: Bằng cách nào có thể xác định được sự kiện phạm tội, thì tất yếu các chủ thể tiến hành tố tụng cần phải biết sự kiện đó là gì, nó có những yếu tố, dấu hiệu nào. Điều đó có nghĩa là phải xác định được các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.

Quản lý nhà nước về đối ngoại

Ngược lại, thực tiễn của công tác điều tra hình sự có thể đưa ra những gợi ý cho nhà làm luật về sự cần thiết phải hình sự hoá một loại hành vi nào đó chưa được quy định trong Bộ luật hình sự do tính chất nguy hiểm cao cho xã hội của nó; hoặc ngược lại, cần phải phi hình sự hoá một loại hành vi nào đó đã được quy định trong Bộ luật hình sự nhưng không còn phù hợp với thực tế cuộc sống.

Xem thêm:  vượt đèn đỏ

Xem thêm: bồi thường thiệt hại trong thương mại

1 – Khoa học điều tra hình sự và khoa học luật tố tụng hình sự

Giữa khoa học điều tra hình sự và khoa học luật tố tụng hình sự có mối quan hệ đặc biệt. Điều đó được giải thích bởi những nguyên nhân mang tính lịch sử.

Khoa học luật tố tụng hình sự xác định giới hạn và điều kiện áp dụng những chỉ dẫn của khoa học điều tra hình sự trong hoạt động điều tra; thẩm quyền của các chủ thể khác nhau trong việc áp dụng những phương tiện và biện pháp điều tra; trình tự, thủ tục tiến hành các biện pháp điều tra V.V..

Khoa học điều tra hình sự nghiên cứu và đưa ra những phương tiện, biện pháp, những chỉ dẫn nhằm thực hiện các quy định của khoa học luật tố tụng hình sự một cách có hiệu quả nhất.

2 –    Khoa học điều tra hình sự và tội phạm học

Tội phạm học nghiên cứu những nguyên nhân, điều kiện phạm tội và đề ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Khoa học điều tra hình sự cũng nghiên cứu việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm nhưng những biện pháp đó chủ yếu mang tính chất kỹ thuật hoặc chiến thuật. Những biện pháp này được tội phạm học sử dụng để đưa vào hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm của mình.

Quản lý nhà nước về đối ngoại

Mặt khác, những chỉ dẫn của tội phạm học về các loại người phạm tội, các nguyên nhân đặc trưng của các loại tội phạm cụ thể v.v. được khoa học điều tra hình sự sử dụng để xác định các phương pháp điều ưa, phòng ngừa tội phạm phù hợp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest
(i) Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây