Hình thức và kỳ hạn trả lương cho người lao động theo Bộ luật lao động hiện hành.

0
20

Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động theo Bộ luật lao động hiện hành.

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, việc trả lương có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại các ngân hàng thương mại. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ và NLĐ sẽ thỏa thuận trong HĐLĐ hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

1 – Khái quát chung về hình thức và kỳ hạn trả lương.

Việc trả lương cho người lao động được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại các ngân hàng thương mại, thông thường các tài khoản này do người sử dụng lao động ( NSDLD) mở với số lượng lớn cho NLD của mình để dễ dàng thực hiện các thao tác và quản lý tài chính.

Nếu NLĐ được trả lương thông qua tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ phải chịu trả các loại phí có liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ và NLĐ sẽ thỏa thuận trong HĐLĐ hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Quy trình chuẩn bị khám xét

NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho NLĐ, NSDLĐ không được chậm trả tiền lương cho NLĐ vì bất cứ lý do chủ quan nào bao gồm những lý do chẳng hạn như NLĐ chưa cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của NSDLĐ để giao kết HĐLĐ. Việc chậm trả lương chỉ được xem xét trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể trả lương đúng hạn.

2 – Trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian được sử dụng để trả cho NLĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc của NLĐ theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ, cụ thể:

[a] Tiền lương tháng

Tiền lương tháng được trả cho 01 tháng làm việc. Theo đó, NLĐ hưởng lương theo tháng được trả 01 tháng 01 lần hoặc nửa tháng 01 lần. Thời điểm trả lương theo thỏa thuận của các bên và được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Cần chú ý rằng, nếu trong một tháng nào đó mà NLĐ có xin nghỉ phép không hưởng lương và đã được NSDLĐ đồng ý thì tiền lương trả cho NLĐ trong tháng đó sẽ được tính trên cơ sở tiền lương tháng theo HĐLĐ trừ đi tiền lương của tổng số ngày nghỉ không hưởng lương đã thỏa thuận. Trong đó, tiền lương của tổng số ngày nghỉ bằng tiền lương ngày được xác định theo Mục (c) dưới đây nhân với số ngày nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận của các bên.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại trong thương mại

Xem thêm: Tiêu chuẩn tiếp viên hàng không hãng bamboo

[b]  Tiền lương tuần

Tiền lương tuần được trả cho 01 tuần làm việc. Nếu HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

[c] Tiền lương ngày

Tiền lương ngày được trả cho 01 ngày làm việc của NLĐ. Nếu HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà DN đã lựa chọn. Nếu HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong HĐLĐ

Số ngày làm việc bình thường trong tháng sẽ được xác định căn cứ vào thời giờ làm việc (theo ngày hoặc tuần) mà NSDLĐ đã quy định trong NQLĐ của DN được đăng ký với cơ quan Nhà nước quản lý lao động có thẩm quyền ở địa phương. Giả sử, GEN A quy định thời giờ làm việc bình thường trong NQLĐ của DN là 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần thì số ngày làm việc bình thường của DN A là 5 ngày/tuần. Đối với tháng 03/2021, bắt đầu vào thứ Hai ngày 01/3/2021 và kết thúc vào thứ Tư ngày 31/3/2021, số ngày làm việc bình thường trong tháng 3 của DN A là 23 ngày làm việc Tiền lương ngày trong tháng 3 của NLĐ trong DN A sẽ bằng tiến lương tháng đã thỏa thuận của NLĐ này chia cho 23 ngày. Tùy từng tháng làm việc khác nhau mà số ngày làm việc bình thường trong tháng cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Nếu HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần nhưng không thỏa thuận số ngày làm việc trong tuần để tính ra được tiền lương ngày của NLĐ, bạn đọc có thể tham khảo cách tính số ngày làm việc trong tuần căn cứ vào quy định về thời giờ làm việc bình thường trong NQLĐ của DN như được đề cập ở trên.

[d] Tiền lương giờ

Tiền lương giờ được trả cho 01 giờ làm việc của NLĐ. Nếu HĐLĐ có thỏa thuận tiền lương theo tháng, hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của BLLĐ.

NLĐ hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do các bên thỏa thuận, nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

3 –  Trả lương theo sản phẩm

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm sẽ được trả tiền lương theo sản phẩm căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản 1 theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

4 –  Trả lương khoán

NLĐ được hưởng lương khoán căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của các bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng NLĐ sẽ được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

5 – Nguyên tắc trả lương

NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ. Nếu NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì NSDLĐ có thể trả lương cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ, không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định. Quy định này của BLLĐ hiện thực hóa nguyên tắc bảo vệ tiền lương của NLĐ.

Nếu vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì NSDLĐ cũng không được trả chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương. 

Trên đây là một số quy định pháp luật lao động liên quan đến hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động. 

Nguồn: Sổ tay pháp luật luật lao động (LS. Nguyễn Hữu Phước) 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây