Điều chỉnh thông tin quê quán trên sổ hộ khẩu thực hiện thế nào?

0
466

Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên, việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự. Dưới đây là những quy định về thực hiện điều chỉnh thông tin quê quán trên sổ hộ khẩu.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quy định về thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu

Căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định về quê quán như sau: “Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh”.

Căn cứ Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh”.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin quê quán trên sổ hộ khẩu

Căn cứ Điều 29 Luật cư trú 2006 quy định về điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu như sau: “Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính,đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới”.

Như vậy, người có yêu cầu thay đổi quê quán cần chuẩn bị những giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu; Giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi quê quán cho cá nhân của cơ quan có thẩm quyền; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Bản chính giấy tờ nhân thân của người yêu cầu.

Sau khi chuẩn bị những giấy tờ nêu trên, người có yêu cầu thay đổi quê quán trong hộ khẩu nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung 2013 cơ quan có thẩm quyền thay đổi quê quán trong hộ khẩu đó là: Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã; Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi quê quán của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

Lệ phí thay đổi quê quán trong hộ khẩu: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC mức lệ phí thay đổi quê quán trong hộ khẩu tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố cần quyết định mức thu cho việc điều chỉnh thông tin này cần đảm bảo nguyên tắc: mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác. Như vậy, lệ phí thay đổi quê quán trong hộ khẩu tại mỗi địa phương lại khác nhau theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Tại Hà Nội, mức lệ phí hiện tại áp dụng Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND do HĐND TP. Hà Nội ban hành, và tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND do HĐND TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây