Mối quan hệ giữa Luật Hành chính và Luật Hiến pháp

0
785

Luật Hành chính có mối quan hệ ra sao với Luật Hiến pháp trong pháp luật hiện hành? Luật Hành chính và Luật Hiến pháp có mối quan hệ hết sức mật thiết với nhau.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống các ngành luật của nước ta xuất phát từ các quan hệ xã hội mà Luật hiến pháp điều chỉnh là những quan hệ cơ bản nhất, quan trọng nhất. Theo đó, Luật hiến pháp quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị – xã hội xã hội chủ nghĩa, các chính sách cơ bản của Nhà nước trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quốc tịch, thiết lập hệ thống bộ máy nhà nước và những nét cơ bản về địa vị pháp lý của chúng (vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chế độ bầu cử,…)

Còn Luật hành chính trên cơ sở các quy định của Luật hiến pháp tiến hành cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ sung các quy định của Luật hiến pháp, đặt ra cơ chế để đảm bảo thực hiện chúng trên thực tế.

Ví dụ:

 Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung vào các lĩnh vực cụ thể của hoạt động hành chính;

 Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan hành chính quan trọng nhất như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân và một số cơ quan liên quan;

 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực hành chính cũng như quy định cơ chế pháp lý cụ thể để thực thi trên thực tế các quyền và nghĩa vụ ấy,…

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây