Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm phân loại thủ tục hành chính

0
98

Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục là “cách thức tiến hành công việc có nội dung và trình tự nhất định, phù hợp với quy định của nhà nước”. Như vậy, mọi hoạt động quản lý nhà nước đều được thực hiện theo những thủ tục nhất định. Các quy trình và phương tiện quản lý công việc trong hoạt động hành chính nhà nước thường được gọi là thủ tục HC nhà nước. TTHC có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính của nhà nước. Nó đảm bảo cho việc thực hiện mọi chính sách, chỉ thị của Đảng và Nhà nước.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thủ tục là gì? Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục là gì?

Luật không xác định rõ ràng thủ tục là gì. Tuy nhiên, từ điển tiếng Việt định nghĩa khái niệm như sau: Thủ tục là danh từ chỉ một công việc cụ thể phải làm theo một trình tự quy định để hoàn thành công việc có tính chất hình thức. Hay có thể hiểu một cách đơn giản chương trình là một việc cần được thực hiện theo một quy trình đã định trước để có thể giải quyết một vấn đề nào đó.

Đối với một số công việc, thủ tục và trình tự thực hiện công việc sẽ được xác định trước để những người tham gia thủ tục dễ dàng thực hiện theo.

Xem thêm: Thủ tục làm giấy khai sinh

Thủ tục hành chính là gì?

Căn cứ: Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010 / NĐCP

1. “Thủ tục hành chính” (TTHC) là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định. quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến một cá nhân hoặc tổ chức.

Như vậy, TTHC bao gồm:

Các bước (của chủ thể thực hiện TTHC và cán bộ thực hiện TTHC) trong việc giải quyết một công việc cụ thể cho một cá nhân, tổ chức.

Các loại giấy tờ mà chủ thể của TTHC phải nộp, xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý TTHC trước khi cơ quan quản lý thủ tục giải quyết một TTHC giải quyết công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Yêu cầu đối tượng thực hiện TTHC phải tuân thủ hoặc thực hiện khi thực hiện một TTHC cụ thể.

Thủ tục hành.chính được quy định để các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước. Thông qua các TTHC, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình.

Thủ tục hành chính khi được xây dựng và ban hành cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính của Nhà nước.

3. Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện TTHC.

4. Tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

5. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của việc quy định TTHC; các TTHC cần được các cơ quan hữu quan của Chính phủ quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan, cũng như phân bổ, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; Dự thảo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xem thêm: Thủ tục làm căn cước công dân

Đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính có những đặc điểm sau:

i) TTHC do nhiều cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện nhưng cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức là chủ thể chính;

ii) TTHC do pháp luật hành chính điều chỉnh và có hiệu lực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

iii) Các loại TTHC;

iv) TTHC liên quan đến công tác công vụ, giấy tờ của nhà nước.

Với mỗi tiêu chí khác nhau, TTHC được phân thành các loại khác nhau. Ví dụ:

 • Chia theo lĩnh vực thì có các TTHC về hộ tịch

(ví dụ: thủ tục đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký kết hôn …), thủ tục thương mại (thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, thủ tục phá sản). .).

Trường hợp phân chia theo cơ quan thi hành án có TTHC cấp xã (gồm thủ tục đăng ký khai sinh không có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài …); TTHC tại cấp huyện 9ur thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ..); TTHC cấp tỉnh (đề nghị xóa án tích,…).

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
 • Nếu chia theo quan hệ việc làm sẽ chia thành:

TTHC nội bộ: thủ tục thực hiện công việc nội bộ trong cơ quan nhà nước, trong hệ thống cơ quan nhà nước (Thủ tục ban hành quyết định quy phạm; Thủ tục ban hành quyết định nội bộ của cá nhân); Thủ tục bổ nhiệm công chức, v.v.).

Thủ.tục.hành.chính, văn thư: bao gồm tất cả các thủ tục liên quan đến việc xử lý, cung cấp, lưu trữ công văn và ra quyết định dưới dạng văn bản được tống đạt. …

Mọi quy phạm pháp luật về TTHC đều tạo thành một thiết chế tố tụng hành chính quan trọng của quy phạm pháp luật hành chính. Chỉ những hoạt động hành chính nhà nước đã được điều chỉnh bằng TTHC mới là TTHC.

Còn đối với các hoạt động tổ chức và hoạt động cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính không bị điều chỉnh bởi các quy tắc, TTHC thì không phải là TTHC.

Xem thêm: Thủ tục mua bán nhà đất

Nội dung quy định pháp luật về thủ tục hành chính

Thủ.tục.hành.chính phải được cụ thể hóa trong văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thẩm quyền quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc giải quyết Thủ.tục.hành.chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các yếu tố cơ bản sau:

 • Tên thủ tục hành chính.
 • Trình tự thực hiện.
 • Làm thế nào để.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ.
 • Thời hạn giải quyết.
 • Đối tượng thực hiện TTHC.
 • Cơ quan thanh lý TTHCh.

Đối với TTHC phải có đơn hoặc tờ khai hành chính; kết quả giải quyết TTHC; yêu cầu và điều kiện; phí và lệ phí, biểu mẫu hành chính và tờ khai; kết quả giải quyết TTHC; yêu cầu và điều kiện; Phí và lệ phí là một bộ phận cấu thành của .TTHC

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây