Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch, nguồn của luật hành chính

0
279

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch, nguồn của luật hành chính bao gồm Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ  và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; giữa bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ .

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành dưới hình thức thông tư liên tịch . Thông tư liên tịch giữa các bộ , cơ quan ngang bộ được ban hành để hướng dẫn thi hành luật , nghị quyết của Quốc hội : pháp lệnh , nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ; lệnh , quyết định của Chủ tịch nước ; nghị định của Chính phủ ; quyết định của Thủ tướng chính phủ có liên quan đến chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn của các cơ quan đó , Phần lớn thông tư liên tịch loại này là nguồn của luật hành chính .

Ví dụ : Thông tư liên tịch của Bộ công an , Bộ Quốc phòng , Bộ ngoại giao , Bộ lao động – thương binh và xã hội số 03 / 2008 / TTLT – BCA – BQP – BNG – BLĐTBXH ngày 08/5/2008 hướng dẫn trình tự , thủ tục xác minh , tiếp nhận phụ nữ , trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về .

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; giữa bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .

Văn bản chung của những cơ quan kể trên được ban hành dưới hình thức thông tư liên tịch. Chúng được ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động tố tụng và những vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ , quyển hạn của các cơ quan đó , Phần của thông tư liên tịch có chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính được coi là 1 phần của luật hành chính . 

Xem thêm:    Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin khách hàng của Luật sư – Cần lưu ý gì?

Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Uỷ ban thường Vụ Quốc hội loặc Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ lại chính trị – xã hội

Văn bản của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội được ban hành dưới hình thức nghị quyết liên tịch. Nghị quyết liện tích được ban hành để hướng dẫn thi hành những quy định của pháp luật về việc tổ chức chính trị – xã hội đó tham gia quản lý nhà nước khi được pháp luật quy định quyền tham gia quản lí nhà nước . Những nghị quyết này là 1 phần của luật hành chính

Ví dụ : Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam số 05 / 2006/ NQLT – CP U191UMTTQVN ngày 21/4/2006 về việc ban hành Quy chế “ Mặt trận tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ , công chức , đảng viên ở khu dân cư” , 

Bên cạnh những văn bản quy phạm pháp luật đã được giới thiệu trên đây còn có một số loại văn bản quy phạm pháp luật khác được bài hành trước khi Luật ban hành văn bản quy phạm thấp luật năm 2008 có hiệu lực . Đó là : Nghị quyết của Chính thủ , chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ; quyết định , chỉ thị của bộ trưởng , thủ trưởn14t cơ quan ngang bộ , Chánh án Toà án nhân dân tối cao , Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản liên tịch giữa bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội . Theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì những văn bản đó vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khỉ bị bãi bỏ , huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác .

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra trước các cơ quan nhà nước là thường xuyên rà soát , định kì hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật ; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật , màu thuẫn , chồng chéo hoặc không còn phù hợp thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi , bổ sung , thay thế , bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành . Riêng đối với luật hành chính thì nhiệm vụ hệ thống hoá là đặc biệt phức tạp vì những lí do sau đây :

– Khối lượng quan hệ xã hội do luật hành chính điều chỉnh rất lớn 

– Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính rất đa dạng .

– Bản thân pháp luật hành chính luôn biến động để đáp ứng kịp với thay đổi của tình hình trong từng ngành , từng lĩnh vực của quản lý hành chính nhà nước .

So với các ngành luật khác , số lượng văn bản quy phạm pháp luật hành chính là nhiều hơn cả . Những quy phạm pháp luật hành chính được ban hành bởi rất nhiều cơ quan ở những cấp , những ngành khác nhau nên khả năng ban hành ra những quy định trùng lặp , chồng chéo , mâu thuẫn là không thể tránh khỏi . Trong tình hình đó , việc nắm vững để thực hiện đúng các quy định pháp luật là nhiệm vụ rất khó khăn . Đồng thời việc kế hoạch hóa công tác xây dựng pháp luật nhằm cải tiến hoạt động quản lý hành chính nhà nước cũng gặp nhiều trở ngại . 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật tố tụng được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây